DrukujDrukuj

Szymon Krofey

Autor:
Jan Wild
Współautorzy:
  • MissTake

Ksiądz Szymon Krofey żył w latach (około) 1545 – 1590.
Duchowny, pisarz religijny, Kaszub, od 1579 r. proboszcz luterański w Bytowie oraz nauczyciel w miejscowej szkole, a później rektor tej szkoły, przetłumaczył (przed 1586) i zredagował w języku polskim Mały Katechizm Marcina Lutra.
W 1586 r. opublikował Duchowne pieśni doktora Marcina Lutra – zbiór przełożonych 96 pieśni niemieckich, do których dodał pieśni polskie, modlitwy i 11 psalmów. Były to pierwsze polskie wydawnictwa dla słowiańskiej ludności na Pomorzu.
Według badań prof. Zygmunta Szultki, który dotarł do genealogii Krofeyów od 1601 roku do wymarcia rodu (1704 roku), Szymon Krofey urodził się w Dąbiu około roku 1548. Jego ojciec - Wawrzyniec Krofey na początku XVII wieku był sołtysem w Dąbiu. Sołtysami byli również jego przodkowie. Z piastowaniem tej funkcji wiązało się posiadanie sporego gospodarstwa. Właśnie dzięki temu, sołtysa stać było, by wysłać syna na nauki do Wittenbergi. Co więcej, właśnie z powodu posiadania sporego stada krów, rodzina sołtysa nosiła nazwisko Krofey (w dawnym języku niemieckim Kroff oznaczało starą krowę).
"Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynszich nabożnich mężów z niemieckiego w Slawięsky ięzyk wilozone ..." i "Mały Katechizm" wydaje drukiem w Gdańsku dzięki poparciu książąt Barnima X i Jana Fryderyka. Obie pozycje w przekładzie na język słowiański (polski) dla kaszubskiej ludności wyznania ewangelickiego, zamieszkującej w tym czasie wschodnią część państwa Gryfitów (m.in. okolice Bytowa). Do pojawienia się "Duchowych pieśni..." pastorzy prawdopodobnie posługiwali się "Biblią Brzeską".
Do dziś nazwisko znanego bytowiaka wymienia się przy okazji wykładów o historii kaszubskiego piśmiennictwa. W Bytowie pamięć o tej nietuzinkowej postaci przetrwała w nazwach ulicy i placu. Pielęgnuje ją również miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który ufundował poświęconą Szymonowi Krofeyowi tablicę. Została ona umieszczona na cerkwi św. Jerzego, nazywanej dawniej "kościółkiem kaszubskim" z racji ewangelickich kaszubsko-polskich nabożeństw, które odbywały się tam do połowy XIX wieku.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (13 głosów)